Projekty i inicjatywy


Firmy związane ze Stowarzyszeniem Centrum Drewna w Czarnej Wodzie realizują obiekty w ramach projektu “Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”.   Nowym, ważnym miejscem wsparcia dla budownictwa drewnianego będzie krajowe Centrum Promocji Budownictwa z Drewna. W pierwszym tego typu obiekcie w Polsce, będzie można uzyskać kompleksowe informacje […]

Uczestniczymy w realizacji Centrum Promocji Budownictwa z Drewna


52-stronnicowa publikacja “Współczesne budownictwo drewniane” to pierwsza część wielotomowego wydawnictwa ekspertów Stowarzyszenia CDCW. W pierwszym zeszycie “Materiały, technologie dobre praktyki” znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat drewna i materiałów drewnopochodnych stosowanych w  budownictwie, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące budynków w konstrukcji drewnianej. Kliknij i pobierz:  

Publikacja CDCW już dostępna


Dofinansowanie badań przeprowadzanych na potrzeby konkretnych branż przemysłowych to główny cel międzynarodowej inicjatywy CORNET. Do tegorocznej, 24 edycji programu swój udział zgłosiło Stowarzyszenie Centrum Drewna Czarna Woda.   Ideą międzynarodowej inicjatywy CORNET (ang. Collective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi i stworzenie możliwości finansowania ze źródeł publicznych […]

Stowarzyszenie aplikuje o środki na badania branżowe„Mieszkanie Plus ma tworzyć rozwiązania dla przyszłości, a nie tylko kopiować przeszłość. Ma tworzyć doskonałe warunki do rozwoju relacji międzyludzkich, zapewniając im dobrze zaprojektowane mieszkania i przestrzeń, w której mogą razem wypoczywać, bawić się i spotykać”. Wyzwania zaprojektowania takiej przestrzeni podjęło się również Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, zgłaszając […]

Stowarzyszenie Centrum Drewna podjęło wyzwanie zaprojektowania domu modelowego Mieszkanie Plus


Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w „Warsztatach Instrumentu INNOSUP-01-2016-2017 dla klastrów – Program HORYZONT 2020 w synergii z programami operacyjnymi”, które Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przeprowadzi  w dniu 16 marca br. w Warszawie.  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-instrumentu-innosup-01-2016-2017-dla-klastrow-program-horyzont-2020-w-synergii-z-programami-operacyjnymi  

Warsztaty Horyzont 2020


Laboratorium MOLANOTE to nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe. W skład zaplecza wchodzi 6 kompleksowo wyposażonych laboratoriów, które stwarzają doskonałe warunki do stymulowania rozwoju nowych technologii w obszarze  udownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 1) Laboratorium 1 – moduł małej energetyki wiatrowej 2) Laboratorium 2 – moduł do badania dynamiki mikroturbin i  […]

Laboratorium MOLANOTEKryteria oceny PO Inteligentny Rozwój 2014-2020

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 r.  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.    

POBIERZ:


Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie rozpoczęło prace nad projektem powołania centrum myśli konstrukcyjnej w Czarnej Wodzie. Projekt będzie realizowany w ramach „Inteligentnych Specjalizacji Pomorza”   Zgodnie z zapisaną w SRWP 2020 zasadą inteligentnej specjalizacji, interwencja publiczna będzie ukierunkowana na uruchomienie i wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału regionalnego. Samorząd […]

Centrum myśli konstrukcyjnejStowarzyszenie Centrum Drewna bierze udział w projekcie „Progress through collaboration – Advancing education and training in timber construction”. Celem projektu jest poprawa edukacji związanej z przemysłem drzewnym, począwszy od poziomu szkół średnich poprzez studia aż do dalszych działań szkoleniowych w tej dziedzinie. Program powinien być odpowiednio skonstruowany oraz dostosowany do […]

Projekt edukacyjny ERASMUS


Stowarzyszenie złożyło wniosek w programie POWER 4.3. Liderem projektu jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera i promuje młode osoby na rynku pracy,  umożliwia rozwój i skierowanie na aktualne zapotrzebowanie gospodarki. W ramach Działania 4.3 “Współpraca ponadnarodowa” zostaną dofinansowane projekty ukierunkowane na rozwój współpracy polskich firm z partnerami zagranicznymi, […]

Power 4.3