Odpowiedzialne budownictwo: ekologiczna termoizolacja z recyklingu


Budownictwo nie może pozostać obojętnym na degradację środowiska i, podobnie jak inne gałęzie przemysłu, na większą skalę korzystać z rozwiązań proekologicznych, takich jak powtórne wykorzystywanie surowców. Termoizolacja STEICOfloc jest produkowana z makulatury, a jej parametry cieplne są dużo lepsze niż konwencjonalnych izolatorów. Zapewni komfort cieplny budynku, chroniąc go przed nadmiernym wychłodzeniem lub przegrzaniem.

Nowoczesne budownictwo musi sprostać nie tylko normom efektywności energetycznej, ale zmierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi. Konwencjonalny sposób wznoszenia obiektów generuje aż 39% światowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery i jest w czołówce gałęzi przemysłu odpowiadających za nadmierną eksploatację zasobów naturalnych. Traktowany do niedawna jako obowiązujący kanon, ustępuje miejsca bardziej proekologicznym technologiom budowlanym. Przynoszą one efekty nie tylko na poziomie ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania dostępnymi surowcami, ale również – z korzyścią dla użytkowników budynków – zdrowia i komfortu cieplnego. Włókna do termoizolacji STEICOfloc są produkowane z powtórnie wykorzystywanej makulatury, a ekologiczne DNA to nie jedyna ich zaleta. Mają wysoką efektywność cieplną, co przełoży się na mniejsze zużycie energii, a więc niższe koszty eksploatacji, a dodatkowo skutecznie ochronią konstrukcję budynku przed zawilgoceniem, ponieważ są materiałem otwartym dyfuzyjnie, umożliwiającym odparowanie wilgoci z wewnątrz przegrody na zewnątrz.

Włókna STEICOfloc przy pomocy specjalnego agregatu są wdmuchiwane pod wysokim ciśnieniem do zamkniętych przestrzeni, które dokładnie wypełniają, tworząc szczelną, nieprzerwaną warstwę.
Fot. STEICO

Włókna uzyskiwane są w procesie recyklingu wysokiej jakości sortowanego papieru i mają doskonałe parametry cieplne, znacznie korzystniejsze od bardziej tradycyjnych izolatorów  cieplnych jak wełna mineralna, styropian czy pianka PUR. Optymalny stosunek przewodności cieplnej (0,038 W (m*K)), ciepła właściwego i gęstości objętościowej, pozwoli utrzymać jednolitą temperaturę wewnętrznych po­wierzchni budynku przez cały rok, nawet przy niesprzyja­jących warunkach pogodowych na zewnątrz.

Dzięki termoizolacji STEICOfloc termin budownictwa ekologicznego nabiera nowego i szerszego znaczenia. Włókna powstają w procesie recyklingu makulatury. Są przyjazne dla środowiska naturalnego i człowieka. Mają doskonałe parametry cieplne, dzięki czemu budynek nie będzie wymagał zwiększonych nakładów energii na jego dogrzanie lub wychłodzenie. Fot. STEICO

STEICOfloc tworzą nieprzerwaną, szczelną i idealnie przylegającą warstwę termoizolacji w zamkniętych pustych przestrzeniach w konstrukcjach ścian, stropów i dachu, gdzie są wdmuchiwane pod wysokim ciśnieniem. Równomiernie wypełniają docieplane przestrzenie, nawet te o nietypowych kształtach, które mogą być problematyczne przy standardowych rozmiarach materiałów termoizolacyjnych. Podczas aplikacji włókien nie powstają spoiny, co dodatkowo eliminuje ryzyko wystąpienia mostków termicznych. Nawet przy małej gęstości zasypowej tworzą warstwę trwale odporną na osiadanie.

Termoizolacja STEICOfloc może być również nadmuchiwana na poziome powierzchnie, np. między wiązarami dachowymi. Fot. STEICO