Wspólne działania pomogą w promowaniu budownictwa drewnianego


Budując trwałe, wysokiej jakości, nowoczesne domy z drewna, wpływamy na pozytywne postrzeganie tego budownictwa. Firmy zrzeszone w CDCW chcą zrobić jeszcze więcej, aby przekonać Polaków do wyboru zdrowych i energooszczędnych domów z naturalnego surowca.

 

Rozwój i spopularyzowanie w Polsce nowoczesnego budownictwa drewnianego wymagają podejmowania różnych działań. Członkowie Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie spotkali się na początku października w Jachrance, aby wyznaczyć najważniejsze zadania, które pomogą w osiągnięciu tego celu.

Domy z drewna są niedrogie w utrzymaniu, ciepłe i odpowiednio zaizolowane, dzięki czemu panuje w nich optymalny mikroklimat. To najlepszy wybór dla świadomych inwestorów, którzy chcą mieszkać w zdrowych budynkach. Na przeszkodzie może stać jednak utrudniony dostęp do finansowania, dlatego jedną z kluczowych inicjatyw, jest nawiązanie współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Jej celem będzie udzielanie przez BOŚ referencyjnych kredytów dla klientów firm wykonawczych zrzeszonych w CDCW.

Jako Stowarzyszenie chcemy rozwijać budownictwo szkieletowe w Polsce, a jedną z okazji jest udział w branżowych imprezach wystawienniczych, gdzie eksperci i wykonawcy domów mogą udzielać informacji w bezpośrednich rozmowach i przekonywać do zalet budownictwa drewnianego. Kolejnymi zadaniami, które będziemy realizowali w  ramach wspierania budownictwa drewnianego, będzie współpraca ze spółką Polskie Domy Drewniane SA oraz branżowymi stowarzyszeniami zagranicznymi.