Budynki mają być zdrowe i efektywne energetycznie


Do 10 marca br. państwa członkowskie mają czas na wdrożenie znowelizowanej dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budyn­ków (EPBD).

 

Dyrektywa EPBD przewiduje całkowitą dekarbonizację zasobów budowlanych do 2050 r. Oznacza to konieczność ograniczenia energii zużywanej przez budynki, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz powszechne stosowanie odnawialnych źródeł energii. Aby ten cel osiągnąć, Komisja Europejska wskazała kierunki, w jakich powinna być realizowana polityka krajów członkowskich. Wśród zaleceń znalazło się zintensyfikowanie termomodernizacji budynków już istniejących, ponieważ większość z nich będzie do roku 2050 nadal użytkowana. Zarówno nowobudowane, jak i te używane obecnie budynki mieszkalne oraz publiczne mają być niemal zeroenergetyczne, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko.

Ważnym punktem dyrektywy jest powiązanie efektywności energetycznej ze zdrowym klimatem wewnętrznym. Jednym z zaleceń jest wdrażanie takich rozwiązań technologicznych, które będą gwarantowały mieszkańcom zdrowy klimat wewnętrzny oraz optymalizację zużycia energii. Istotną role w poprawie efektywności odgrywają systemy techniczne oraz automatyka budynkowa. Dyrektywa wprowadza wymagania stosowania urządzeń do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach budynków nowych i modernizowanych.

Wprowadzane zmiany mają na celu także zwiększenie przejrzystości i ujednolicenie stosowanych metod obliczania charakterystyki energetycznej budynków, które muszą posiadać świadectwa energetyczne.