Kancelaria zrealizowana przez SPECterm w Nadleśnictwie Bolesławiec


Projekt “Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”, w ramach którego powstają m.in. kancelarie leśniczego, jest realizowany przez Lasy Państwowe z pomocą firm zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu.

 

Nadleśnictwo Bolesławiec ma nową kancelarię leśniczego. Za jej realizację odpowiada firma SPECterm z miejscowości Sława (woj. lubuskie), która jest członkiem Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

Kancelaria leśniczego to obiekt biurowy przeznaczony do przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań, np. prowadzonej gospodarki leśnej. Zgodnie z ideą wspierania rozwoju budownictwa drewnianego przez Lasy Państwowe, kancelarie budowane są w technologii energooszczędnej z wykorzystaniem naturalnego surowca drzewnego, a w takiej właśnie specjalizuje się SPECterm.

Kancelaria w Nadleśnictwie Bolesławiec, podobnie jak inne tego typu obiekty, to przykład efektywnego wykorzystania surowca drzewnego jako materiału budowlanego. To również istotny wkład w ograniczenie emisji CO2 poprzez wykorzystanie drewna jako najbardziej prośrodowiskowego surowca budowlanego.