Racjonalne wykorzystanie dóbr natury


Pokazanie zależności pomiędzy produktami, jakie oferuje las a prawidłowym korzystaniem z tych naturalnych zasobów to zadanie, którego podjęli się prelegenci konferencji “Dobre z lasu – drewno jako produkty praktyczny i artystyczny”.

 

27 września w Pałacu w Brunowie odbyła się międzynarodowa konferencja “Dobre z lasu – drewno jako produkty praktyczny i artystyczny”. Była ona jednym z wydarzeń odbywających się w ramach XI Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu. Celem konferencji było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie możliwości racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania dóbr natury z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego.

Drewno to surowiec odnawialny i kulturowy. Dlatego podczas konferencji zaprezentowane zostały tematy związane z praktycznym wykorzystaniem drewna i jego pochodnych w codziennym życiu, jak również zastosowanie drewna jako materiału artystycznego. W konferencji udział wzięli uczestnicy z Polski, Niemiec, Węgier, Słowacji i Ukrainy.

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie uczestniczyło w konferencji. Jeden z dziewięciu wykładów wygłosił Kasper Binert z firmy Steico, który omówił wykorzystanie polskiego surowca drzewnego w projekcie rozwojowym lasów państwowych Polskie Domy Drewniane.