Zainteresowanie energooszczędnym budownictwem drewnianym się opłaca


Studenci politechnicznych wydziałów budownictwa z sukcesem zmierzyli się z tematyką budownictwa energooszczędnego w pracach dyplomowych, którymi pochwalili się w  konkursie organizowany przez firmę Steico.

 

Tegoroczny absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej został zwycięzcą IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową podejmującą tematykę budownictwa energooszczędnego, organizowanego przez firmę Steico. W swojej pracy poruszył bardzo ważny problem, jakim jest Uświadomienie rosnącej potrzeby projektowania budynków efektywnych energetycznie poprzez zastosowanie kompleksowych systemów opartych o naturalny i odnawialny budulec, jakim jest drewno.

Podobnie jak autor zwycięskiej pracy, pozostali laureaci – Jakub Kisielnicki i Rafał Werner są absolwentami politechnicznych wydziałów budownictwa. Jakub Kisielnicki w swojej pracy dyplomowej inżynierskiej podjął się opracowania “Projektu zeroenergetycznego domu w technologii drewnianej”. Do zaprojektowania budynku jednorodzinnego wybrał technologię lekkiego szkieletu STEICO. Trzecie miejsce przypadło Rafałowi Wernerowi z Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Lubelskiej, który za temat pracy dyplomowej inżynierskiej obrał “Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego pasywnego z wykorzystaniem drewnianych belek dwuteowych”. Autorzy zwycięskich prac otrzymali nagrody pieniężne: 3 tys. zł za pierwsze miejsce, a laureaci 2 i 3 miejsca otrzymali odpowiednio: 2 i 1 tys. zł

To właśnie politechniki wiodły w tym roku prym w ilości zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych. To dobry prognostyk wzrostu zainteresowania budownictwem drewnianym, które dla studentów wydziałów budowlanych staje się dla coraz bardziej atrakcyjnym systemem. Jego wybór na tematykę pracy wieńczącej kilkuletnie studia przygotowujące do zawodu pozwala mieć nadzieję, że właśnie w tej technologii będą chcieli w przyszłości pracować architekci, projektanci i wykonawcy. To również dowód na to, że rodzime uczelnie zauważyły potrzebę zmian kierunku kształcenia i są przygotowane, aby dostarczyć studentom wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii bazujących na drewnie.