Relacja – walne zgromadzenie członków


W dniu 30.06.2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Prócz członków zwyczajnych liczny udział wzięli partnerzy oraz goście, którzy merytorycznie wsparli dyskusję na temat aktualnej sytuacji w branży raz dalszych działań stowarzyszenia na rzecz jej rozwoju.

W części formalnej członkowie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzielili absolutorium zarządowi. Zarząd odebrał gratulacje za aktywną działalność szczególnie w zakresie:

  • współpracy z LP przy projekcie Polskie Domy Drewniane
  • promocji szkolnictwa zawodowego
  • nawiązywania współpracy z innymi organizacjami samorządowymi oraz NGO
  • powołania grupy ekspertów ds. budownictwa drewnianego, która uczestniczy m.in.
    w konsultacjach dotyczących norm
  • przygotowania projektów aplikacyjnych o środki na rzecz realizacji projektów promujących drewno i wspierających członków w zakresie podnoszenia ich konkurencyjności a także umożliwiających współpracę badawczo-rozwojową.

Ciekawy projekt “Polskie Domy Drewniane – żyj w zgodzie z naturą” przybliżył uczestnikom spotkania – gość specjalny – Andrzej Schleser, koordynator wdrażania projektów rozwojowych Dyrekcji Generalnej LP.  Projekt obejmuje nie tylko budowę ponad 100 obiektów w technologii drewnianej służących jako kancelarie leśników czy siedziby nadleśnictw, ale także o potrzebie kształcenia zawodowego cieśli w ramach pilotażowych klas w technikach leśnych czy planach budowy Centrum Promocji Drewna LP, łączącego działania szkoleniowe z promocją drewna.

 

Projekt ten od początku w pełni wspierany jest merytorycznie przez Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, które uczestniczy w konsultacjach w zakresie opracowania standardu domu energooszczędnego i pasywnego. Standard ten może być bardzo pomocny szczególnie podmiotom, które chcą organizować przetargi na budowę obiektów drewnianych.