Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie


Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie odbędzie się 30 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie – ul. Mickiewicza 1j, I p. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa ok. 2 godzin.