Forum Poszukiwania Partnerów w Olsztynie


Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie wzięło udział w Forum Poszukiwania Partnerów, które odbyło się 13 czerwca w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Forum, zorganizowane przez Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, miało na celu zaprezentowanie głównych założeń Programu, zasad obowiązujących przy aplikowaniu podczas pierwszego naboru oraz stworzenie możliwości nawiązania kontaktów przez instytucje zainteresowane współpracą.

Program adresowany jest do polskich i rosyjskich instytucji o charakterze publicznym, takich jak stowarzyszenia, instytucje szkolnictwa wyższego, a także jednostki samorządu terytorialnego, pragnące realizować projekt we współpracy transgranicznej, mieszczący się w zakresie tematycznym priorytetów Programu (dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska, dostępność oraz bezpieczeństwo granicy).

Stowarzyszenie było reprezentowane przez prezes Iwonę Grajewską, która nawiązała kontakt z organizacjami z Kaliningradu i rozpoczęła rozmowy nt. wspólnych projektów w zakresie “Ochrona Środowiska”.