Stowarzyszenie aplikuje o środki na badania branżowe


Dofinansowanie badań przeprowadzanych na potrzeby konkretnych branż przemysłowych to główny cel międzynarodowej inicjatywy CORNET. Do tegorocznej, 24 edycji programu swój udział zgłosiło Stowarzyszenie Centrum Drewna Czarna Woda.  

Ideą międzynarodowej inicjatywy CORNET (ang. Collective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi i stworzenie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te muszą być przeprowadzone na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności z sektora małych i średnich ( MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Zakres badań branżowych związany jest z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.

Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa, takich jak izby gospodarcze, klastry itp.

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi do 85% w przypadku kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie lub nawet 100% w przypadku realizacji projektu przez jednostkę naukową.

Dodatkowe informacje dotyczące inicjatywy CORNET można znaleźć na stronie międzynarodowej projektu: http://www.cornet-era.net/.