Laboratorium MOLANOTE


Laboratorium MOLANOTE to nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe. W skład zaplecza wchodzi 6 kompleksowo wyposażonych laboratoriów, które stwarzają doskonałe warunki do stymulowania rozwoju nowych technologii w obszarze  udownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

1) Laboratorium 1 – moduł małej energetyki wiatrowej

2) Laboratorium 2 – moduł do badania dynamiki mikroturbin i  minisiłowni kogeneracyjnych

3) Laboratorium 3 – moduł do badania kolektorów słonecznych, pomp ciepła i hybrydowych układów grzewczych

4) Laboratorium 4 – moduł czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin

5) Laboratorium 5 – moduł z zakresu budownictwa do badania materiałów budowlanych, diagnostyki cieplno-wilgotnościowej budynków oraz energooszczędności budynków

6) Laboratorium 6 – moduł technologii inteligentnej energetyki

Przystępując do Powiązania MOLANOTE przedsiębiorstwa mogą liczyć na szereg korzyści, m.in.:

· współpracę z ekspertami Instytutu Maszyn Przepływowych, Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.,

· możliwość korzystania z nowoczesnej i wyposażonej w profesjonalną aparaturę badawczą infrastruktury technicznej,

· preferencyjne warunki korzystania z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu,

· kontakty z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi w kraju i za granicą,

· współpracę z pozostałymi uczestnikami powiązania.

Członkowie powiązania korzystają z pomocy w postaci zakupu usług badawczych na preferencyjnych warunkach. Pomoc przekazywana partnerom ma charakter tzw. POMOCY DE MINIMIS, której wartość w przypadku korzystania z usług badawczych  infrastruktury) stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową za korzystanie z laboratoriów (świadczenie usług badawczych), a ceną zaproponowaną partnerom powiązania. Cena preferencyjna pokrywa koszty koordynatora.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości oraz warunków przystąpienia do Powiązania MOLANOTE prosimy o kontakt:

Katarzyna Wyszkowska,  tel.: 601 082 888
email: k.wyszkowska@strefa.gda.pl