List do ministra Adamczyka


Podczas trzeciego już spotkania Ekspertów działających przy Stowarzyszeniu Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, które miało miejsce 29.11.2016 r.,  wystosowano list do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pana Andrzej Adamczyka dotyczący konieczności przyspieszenia prac legislacyjnych nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. polegającej na zastąpieniu obecnie obowiązującej, przestarzałej normy PN-B-02867:1990 przez nową normę PN-B-02867: 2013, opracowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Aktualnie obowiązująca norma – zdaniem sygnatariuszy listu – hamuje rozwój budownictwa drewnianego w Polsce, powodując, że nie można używać nowoczesnych , a co najważniejsze rodzimych materiałów i technologii, mających wpływ na jego trwałość i jakość. Materiały te eksportujemy, ale w naszym kraju nie możemy stosować.

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ LISTU

list_s1list_s2