Power 4.3


Stowarzyszenie złożyło wniosek w programie POWER 4.3. Liderem projektu jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera i promuje młode osoby na rynku pracy,  umożliwia rozwój i skierowanie na aktualne zapotrzebowanie gospodarki.

W ramach Działania 4.3 “Współpraca ponadnarodowa” zostaną dofinansowane projekty ukierunkowane na rozwój współpracy polskich firm z partnerami zagranicznymi, mające na celu osiągięcie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy z tymi kontrahentami, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie lub tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

Więcej informacji o programie:  https://www.cpe.gov.pl/137,informacja-o-programie