Centrum myśli konstrukcyjnej


Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie rozpoczęło prace nad projektem powołania centrum myśli konstrukcyjnej w Czarnej Wodzie. Projekt będzie realizowany w ramach „Inteligentnych Specjalizacji Pomorza”

 

Zgodnie z zapisaną w SRWP 2020 zasadą inteligentnej specjalizacji, interwencja publiczna będzie ukierunkowana na uruchomienie i wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału regionalnego. Samorząd Województwa Pomorskiego zobowiązał się do uruchomienia mechanizmu identyfikacji i weryfikacji obszarów aktywności gospodarczej, które mogą decydować o przyszłej pozycji konkurencyjnej regionu. Mechanizm ten umożliwi koncentrację interwencji i jej elastyczne dostosowywanie do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, w tym międzynarodowych. Stąd pomysł nad powołaniem projektu centrum myśli konktrukcyjnej.

Więcej informacji o programie:
http://drg.pomorskie.eu/o-inteligentnych-specjalizacjach