Projekt edukacyjny ERASMUS


Stowarzyszenie Centrum Drewna bierze udział w projekcie „Progress through collaboration – Advancing education and training in timber construction”.

Celem projektu jest poprawa edukacji związanej z przemysłem drzewnym, począwszy od poziomu szkół średnich poprzez studia aż do dalszych działań szkoleniowych w tej dziedzinie. Program powinien być odpowiednio skonstruowany oraz dostosowany do poziomu krajowego, jak i międzynarodowego.  Wielką zaletą projektu jest dobrze wyważony zespół projektowy z przedstawicieli krajów o zróżnicowanym systemie nauczania. Kooperacja szkół, stowarzyszeń i przemysłu usprawni rozwiązywanie problemów.

Więcej o programie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b4e0a07c-ac1a-4411-927c-79acf6a20889